image

ŞEBNEM ERİŞ


Şebnem Eriş, ağırlıklı olarak ceza hukuku davalarında müvekkillerini başarıyla temsil etmiş olup, ticaret ve şirketler hukuku, aile hukuku, basın hukuku, gayrimenkul ve kira hukuku alanlarında da hizmet vermektedir.

Ayrıca, şirketlerin kurumsal olarak hukuki işlemlerini takip ederek, sözleşmeler hazırlamakta ve hukuki danışmanlık yapmaktadır. Şebnem Eriş, hukuki problemin alternatif çözüm yollarını üretme, her bir alternatifin yarar ve sakıncalarını görerek, uyuşmazlığın, zorunluluk olmadıkça davaya dönüşmesini önleme konusunda da engin bir deneyime sahiptir.

Şebnem Eriş, son bir yıldır Türkiye ve uluslararası arenada önemli yer işgal eden bir davada müvekkilini Amerika’nın en büyük hukuk bürolarıyla ortak çalışarak temsil etmektedir. İstanbul Barosu’na kayıtlı olan Eriş, İngilizce bilmektedir.

DOĞU AKDENİZ ÜNIVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi (JuristLawdegree, 2000)

seris@gokcetunceris.com