image

SELAMETTİN TUNÇ


Selamettin Tunç, dava takibi ve uyuşmazlıkları çözümü konularında uzmanlığının yanı sıra gayrimenkul hukukunu da içeren, ticaret ve şirketler hukuku bölümü lideridir. Bu kapsamda, şirketlerin günlük olarak ihtiyaç duyabilecekleri belge ve sözleşmelerin hukuki olarak hazırlanması, sözleşmeden doğan anlaşmazlıklar, şirket ortaklık uyuşmazlıkları, genel kurul toplantılarına iştirak edilmesi konularında müvekkillerini temsil etmektedir.

Gayrimenkul hukukunda konut, ticari ya da otel olarak kullanılmak üzere gayrimenkul geliştirmeye yönelik projeler için hukuki inceleme yapılması ve mimari, inşaat gibi proje sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresinde hukuki danışmanlık vermektedir. Müvekkilleri inşaat şirketleri, gayrimenkul malikleri, kiracılar ve gayrimenkul sektöründe yer alan diğer taraflar da dahil olmak üzere geniş bir yelpazeye yayılmaktadır.

Her türlü icra ve iflas işlemlerinin uygulanmasında icra işlemlerinin ve davalarının takibi ile borçlu ve alacaklı lehine toplantılara iştirak edilmesi, iflas talebi veya iflasın ertelenmesi davalarının takibi hususlarında şirketlere, kurumlara ve şahıslara danışmanlık ve hukuki hizmet sunmaktadır. Selamettin Tunç, 1998 yılından itibaren Marka ve Patent Vekili olup aynı zamanda Adalet Bakanlığı nezdinde ruhsatlı arabulucudur. İstanbul Barosu’na kayıtlı olan Tunç, İngilizce bilmektedir.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü (LL.M., 1997)

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi (JuristLawdegree, 1995)

stunc@gokcetunceris.com