Arabuluculuk

Arabuluculuk nedir?

Tarafların içinde bulunduğu uyuşmazlıkları mahkemeye gitmeden çözebilmeleri için tarafsız ve objektif bir konumda bulunması gereken bir arabulucunun katılımıyla yürütülen alternatif bir uyuşmazlık çözme yöntemidir. Arabulucular profesyonel bir gerçek kişi olmak kaydı ile Bakanlıkça düzenlenen arabulucular siciline kaydı gerçekleşmiş kimselerdir.

Arabuluculuk hangi konularda uygulanabilir?

6325 sayılı “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu” kapsamında, kamu düzenini ilgilendirenler hariç olmak üzere, kişinin kendi inisiyatifinde olan tüm konularda, arabuluculuk mesleği yetkili kılınmıştır. Yani arabuluculuk tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri her hukuki uyuşmazlıkta uygulanabilir. İşçi-işveren uyuşmazlıklarında, şirketler arasındaki alacak davalarında, maddi ve manevi tazminat konularında, miras ve aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda, şirket ortakları ve hissedarları arasındaki uyuşmazlıklar, aile hukuku uyuşmazlıkları, boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin uyuşmazlıklar, marka, patent, marka tecavüzü gibi konular arabuluculuk yöntemi ile çözülebilir.

Gökçe Tunç Eriş Avukatlık Ortaklığı olarak, arabuluculuk lisansına sahip avukatlarımız aracılığı ile arabuluculuk hizmeti veriyoruz. Mahkeme sürecine göre çok daha hızlı ve az masraflı olan bu yöntem ile uyuşmazlıkları çözüyoruz.